Ophalen spullen

Nader info over ophalen van de spullen volgt